Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Potrzebujesz porady lub umowy? +48 799 030 205

Dziś będzie trochę z innej beczki bo porozmawiamy o oddaniu psa do hotelu na czas naszego urlopu. Zbliżają się wakacje i z doświadczenia wiemy, że w mediach pojawiać się będzie wiele informacji o porzuconych psach lub barbarzyńskich sposób przywiązanych do drzewa. Dlatego we wpisie chciałam się skupić na oddaniu psa pod opiekę hotelu na okres naszego urlopu.

Obecnie funkcjonuje wiele hoteli dla zwierząt , w których można zarezerwować psu miejsce na okres naszych wakacji. Ale czy wiesz na jakie zapisy w umowie zwrócić uwagę oddając psa? A czy ty właścicielu hotelu wiesz jak prawidłowo skonstruować umowę świadczenia usług hotelowych?

Właśnie o tym popiszemy w tym wpisie 🙂

Hotel dla zwierząt aspekty prawne

Wybierając hotel dla swojego psa na czas naszego urlopu warto jest sprawdzić stan prawny jednostki do której zamierzamy oddać psa. Dlaczego to jest tak ważne? Zapewne na rynku funkcjonuje wiele hoteli, które działają „obok prawa”. Co to oznacza – oznacza, że osoba taka nie prowadzi działalności gospodarczej zarejestrowanej lub działalności nierejestrowanej a działa kolokwialnie mówiąc „na lewo”. Zapytacie no okej ale czemu to jest tak ważne? A to z prostego powodu – prowadzenie działalności podlega przepisom prawa.

Osoba prowadząca działalność jest w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorcą, czyli podmiotem profesjonalnym, którego działalność ma być oparta o obowiązujące przepisy. Niestety nie ma żadnych dodatkowych restrykcji dla osób prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hotelu dla zwierząt (a w mojej ocenie powinny być).

Jak sprawdziliście, że jest to już legalnie prowadzona działalność to konieczne jest uzyskanie informacji czy hotel praktykuje zawieranie pisemnych umów hotelowania oraz czy posiada stosowany Regulamin.

Umowa o świadczenie usługi hotelowej dla zwierząt

Potocznie możemy nazywać, że zawieramy umowę hotelową dla naszego psa, jednak w świetle prawa jest to umowa o świadczenie usługi sprawowania czasowej opieki nad psem w hotelu.

Umowa na „hotelowaie” psa może być zarówno w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Ja zawsze zalecam, aby umowy takie miały formę pisemną.

Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta – w umowie takiej ustalane są warunki świadczenia usługi.

Co powinno być w umowie hotelowej dla psa?

Po pierwsze w umowie takiej należy określić strony umowy – tj. właściciela hotelu oraz właściciela psa. Jeśli w hotelu zatrudnione są osoby, to powinny być również one wymienione w umowie jako osoby sprawujące opiekę nad psem w trakcie jego pobytu.

Następnie w umowie powinien być określony czas na jaki pies zostanie oddany do hotelu.
Umowa może zawierać również informacje o naliczaniu kary umownej za brak odbioru psa w określonym terminie. Z doświadczenia w konstruowaniu umów hotelowych wiem, że konieczny jest również zapis, że w przypadku braku odbioru psa w kilka tygodni po ustalony terminie właściciel hotelu może przekazać go pod opiekę np. fundacji. Niestety zdarzają się sytuacje, że ludzie porzucają psy w hotelu! Zapis ten jest bardzo kontrowersyjny ale w mojej ocenie zgodny z prawem.

W umowie uregulować należy również cenę za pobyty psa oraz rozliczenia stron. Ustalenia w zakresie ceny mogą być dowolne. Nie ma odgórnie uregulowanych cen za „hotelowanie psa”. W umowie należy jednak dokładnie określić jakie usługi wchodzą w zakres określonej ceny a w szczególności: czy cena zawiera karmę – czy należy ją samodzielnie dostarczyć, czy cena zawiera np. wyprowadzanie psa na spacer czy wyłącznie wypuszczanie na wybieg, czy cena zawiera inne atrakcje dla psa czy są one oddzielnie płatne.

Oczywiście w ramach ustaleń zasad rozliczenia należy wskazać kiedy odbędzie się płatność. Najlepszym rozwiązaniem jest pobieranie płatności z góry – w chwili „zameldowania” psa w hotelu.

Pamiętajcie drodzy właściciele hoteli, że jesteście podmiotami profesjonalnymi a wasi klienci to swoistego rodzaju konsumenci w związku z czym w umowie zasady rozliczenia mają być napisane jasno i wprost! 

Na koniec najważniejsza część umowy – czyli określenie warunków świadczenia usługi.

Warunki świadczenia usługi

Teraz przechodzimy do najszerszej części umowy hotelowej – czyli warunków jej wykonania.

Po pierwsze jako właściciel hotelu dla psów zobowiązany jesteś do:

  • uzyskania od właściciel pupila wszelkich informacji o psie – w tym zasad żywienia, stosunku do innych psów itp.
  • sprawowania należytej opieki na powierzonym psem – powinieneś wykazać się należytą starannością jako podmiot profesjonalny,
  • zapewnienie psu bezpieczeństwa w trakcie jego pobytu,
  • zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń nagłych.

W Twojej umowie powinno również być miejsce na wywiad z właścicielem zwierzęcia co do podstawowych informacji o nim – takich jak stan zdrowia, czy przejawia agresję do ludzi bądź psów itp.

Uważam, że możesz odmówić hotelowania psów, które wymagają szczególnej opieki z uwagi na swój stan zdrowia lub np. agresję w stosunku do ludzi lub innych zwierząt.

Pamiętaj – warto jest mieć „ankietę” którą wypełnia właściciel pupila tak abyś nie ponosił odpowiedzialność za sytuacje o których nie zostałeś poinformowany lub jeśli informacje te zostały podane niezgodnie z prawdą (w szczególności w zakresie zdrowia psa).

Właściciel psa powinien zostawić również w hotelu książeczkę zdrowia psa lub paszport poświadczający wykonanie szczepień na wściekliznę. Hotele mogą również żądać wykonania badań na pasożyty – aktualnego na np. 3 dni przed przyjęciem psa.

Umowa powinna również regulować kwestię odpowiedzialności właściciela hotelu za psa. Oczywiście ponosić on będzie odpowiedzialność zawsze za zdarzenia, które powstały z jego winy lub zachowania braku należytej staranności (w końcu jest podmiotem profesjonalnym i tej staranności od niego wymagamy w świetle przepisów prawa). Nie będzie on ponosił odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały nie z jego winy i których nawet nie mógł przewidzieć.

Kontrowersyjny temat to podstawowa opieka weterynaryjna w sytuacjach nagłych. Uważam, że właściciel hotelu jest zobowiązany do udzielenia podstawowej opieki weterynaryjnej w nagłych sprawach jak również w takim przypadku zobowiązany jest do pilnego kontaktu z właścicielem.

Uważam, że właściciel hotelu dla psów jest upoważniony do podejmowania działań ratujących życie psa jeśli nie mógł się skontaktować z właścicielem.

Kwestie związane z rozliczeniem za opiekę weterynaryjną uzależnione są od tego z czyjej winy doszło do okoliczności uzasadniających tę interwencję. Jeśli są to okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności właściciel hotelu to wtedy koszty te pokrywać będzie właściciel psa.

***

Wydaje się, że po tym wpisie powinniście mieć podstawową wiedzę na temat umowy zawieranej w hotelu dla psów 😉

Czy jako hodowcy zdarzyło Ci się, że z roszczeniami z rękojmi występuje inna osoba aniżeli ta której sprzedałeś psa? Jest to sytuacja spotykana – pewnego dnia dzwoni do ciebie telefon i nie dość, że nagle dowiadujesz się, że sprzedany pies zmienił swojego właściciela to jeszcze osoba ta żąda od ciebie pieniędzy bo przecież pies ma wadę. Co zrobić w takiej sytuacji?

Roszczenie z rękojmi wynikające z umowy sprzedaży

Jak wiesz jako hodowca jesteś odpowiedzialny z tytułu rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Stosunek rękojmi nawiązuje się wraz z chwilą sprzedaży psa nabywcy Y w oparciu o umowę sprzedaży z tą osobą.

Następnie Nabywca Y zbywa psa innej osobie/oddaje za darmo – ogólnie przenosi własność psa na inną osobę. Po przeniesieniu prawa własności na osobę X okazuje się, że u psa wystąpiły wady. Osoba X chce skorzystać z rękojmi.

Osoba X poczytała fejsa i inne super informacje w internetach i wie, że przysługuje jej uprawnienie z rękojmi – pierwsze co robi to zgłasza się do hodowcy (bo tak jej poradzili na grupach). Czy słusznie?

Nowy właściciel a rękojmia

W doktrynie oraz orzecznictwie przyjmuje się, że uprawnienia z tytułu rękojmi nie przechodzą na nowego właściciela automatycznie.

Zgodnie z literą prawa Osoba X powinna w pierwszej kolejności wystąpić do Nabywcy Y z roszczeniami z tytułu rękojmi a następnie dopiero Nabywca Y powinien wystąpić do hodowcy z tzw. roszczeniem regresowym.

Jednak często zdarza się, że Osoba X swoje roszczenia podnosi od razu do hodowcy. Jest to działanie błędne!

Roszczenia z tytułu rękojmi stanowią odrębne uprawnienie, które powinno być przeniesione na Osobę X przez Nabywcy Y w drodze tzw. cesji wierzytelności. 

Konsekwencje braku cesji wierzytelności

W przypadku jeśli nie dojdzie do cesjonowania uprawnień z tytułu rękojmi osoba Y która zgłasza się do hodowcy jest na przegranej pozycji – nie posiada ona stosownych uprawnień do wystąpienia z takim roszczeniem.

*****

To taki krótki wpis merytoryczny na ten tydzień 🙂

Dzień dobry Wam wszystkim,

ostatnio doba, która liczy tylko 24 godziny nie pozwala mi na regularne publikowanie na blogach 🙁

Sądy postanowiły zasypać nas terminami rozpraw, terminami pism procesowych i wszystkimi innymi terminami przed okresem wakacyjnym – w związku z czym pracujemy na pełnych obrotach łącząc to z wycieczkami po całej Polsce (powiem Wam w sekrecie, że w jednym z tygodni zrobiłam ilość kilometrów po Polsce jakbym pojechała na wakacje do Chorwacji i z nich wróciła!).

Dobra, ale post nie ma być o wylewaniu żali a o SZKOLENIACH 😉 W czerwcu są aż dwa szkolenia, na które możecie się zapisać.

Szkolenie „Praktyczne Warsztaty Prawne dla Hodowców Psów rasowych” – online w dniach 20-22 czerwca godzina od 18-21 – organizator ZKwP Oddział w Chojnicach

Szkolenie rozłożone jest na trzy dni w formule online. Na szkolenie może zgłosić się każdy członek ZKwP.

Zapisy oraz szczegóły szkolenia u organizatora – https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Kynologiczny-w-Polsce-Oddzia%C5%82-Chojnice-858304100938351/?hc_ref=ARTHOfKioIkLPQzs6dtHRbB2t21CzL58pZSUnOfoP7X2uwGMbO-AmnPYH5GcVN4QjJw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAdYJCEHZmvFQH7TDXClRZzyPJL6q8xFVxPzFpiYDrSINC5Z4EFfDg5kOKl6ji353XBvkWA3UnX10IlTA2_sQhEXfoqt22TRoeQFBSHkyva9KtBdLVtZzG6dlgS1V1UInFTEfdyBueTPRE49nmghxa7HnHsOkgdQ9ZRRL7t5Hd68nobT0aR302IBkmpX2eyDh70GAoIvmjpIMQP5kmUij9jrgwr9UXroRq1VOA41YwpyboNldQHJdMCUpK0rqfsYI3Rw7M7hIbQjOC2aOvxYXytyiA6ZEQHRQYqb_YmxzubKNBFlXoCVg

 

Szkolenie STACJONARNE „Praktyczne Warsztaty z Umów dla hodowców psów rasowych” – organizator Oddział Będzin ZKwP

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla członków Oddziału ZKwP w Będzinie 🙂

Szczegóły u organizatora – https://pl-pl.facebook.com/events/5333552763349384/?privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjUzODk5MDU2LCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&__xts__[0]=68.ARChTUqBqLGVKsYyChfz8H7vLEu8-mfT_8JLWQ6bWq7mNGEkSWJxa8pAvP4MAc0WG2ZNxVt1za4CrF5Q8GuRxm-74YtH3g1MC5pt4_3Mbq0lSuFbOQ-XFEUe9s-tPn-9KN0v6sD7BGeicP5-TyJkQ5xPioozDq8CxwBEfHoSfzlVPBwss0OxMF2zCbeljE6JEFfWzt-X5zGDaF2Eea5cfU4-rFvSX_7AWjNf4FgpvBwUdz5aSE0trzxoaPbfpYAoaukCCz-nat37aNXZeK2r-oSiA4ccl8ISnwOndXxTjkFrtxmo83OB6A

 

Do zobaczenia 🙂

 

Hej hej po majówce 🙂

Chciałam Was zaprosić na pierwsze po pandemii STACJONARNE WARSZTATY PRAWNE DLA HODOWCÓW PSÓW!

Już 29 maja (niedziela) możecie wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Dog SHOW School w Kobylnicy 🙂

Wszystkie szczegóły w wydarzeniu, do którego link zamieszczam poniżej 🙂

https://www.facebook.com/events/697525574914094/?privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjUxNjUxNzc5LCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&__xts__[0]=68.ARCEidIsF—y8lP3W9qQtCs3B13raCnRF9hVJmai0V7XGjuZ7avNnGF-curS1bfJGog7bHgHACz8ln0SY_Lw6NyhJcV315zBZZmJ9D-9XACc99ZbzsojvjP456IYgj-qaKlEH1Dg05NCCzQsysmzvIq2DjSehSFo3NnQD6kTUxPETTd9f-1bZRWv5kvGrt0EObA81kNG-Qcx5keaS6hmIOCHUSQ8R2jYDK6-LBiOubYv3ksWqaxuEFqDmeJCeIC6CRVZ-_F9iAROysgDtZwx23kFsXtG16fNArrZkaEmCfhIRAQ-fk

AKCJA „KARTKA DLA WETA”

Moi kochani 30 kwietnia przypada Światowy Dzień Lekarza Weterynarii.

Zachęcam Was do udziału w akcji „Kartka dla Weta”.

Na czym polega akcja zapytacie?

Wystarczy, że pobierzecie jedną z kartek z bloga lub moich mediów społecznościowych (FB – psiparagraf.pl, IG – psiparagraf.pl) i wyślecie ja do swojego lekarza weterynarii. Jest to miły gest który może wywołać uśmiech na twarzy waszego lekarza weterynarii 🙂

W obecnych czasach jest znacznie za mało miłych gestów – stąd pomysł na taką pozytywną akcję 🙂

Akcja ma swoich patronów u których też znajdziecie kartki do ściągnięcia 🙂

Nasza zabawa trwa do 30 kwietnia 2022 🙂


Pobierz


Pobierz


Pobierz


Pobierz