Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Potrzebujesz porady lub umowy? +48 799 030 205

Postępowanie dyscyplinarne przed Związkiem Kynologicznym w Polsce cz. 1

Agnieszka Łyp-Chmielewska01 sierpnia 2019Komentarze (0)

Wstępując w szeregi Związku Kynologicznego w Polsce nie spodziewałam się, że członkostwo będzie mi tak przydatne do mojej pracy.

Zgodnie z Regulaminem ZKWP pełnomocnikiem (obrońcą) w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego może być wyłącznie adwokat lub radca prawny, który minimum jest 3 lata członkiem ZKWP. Członkiem samego ZKWP jestem ponad 5 lat, także spokojnie mogę reprezentować innych hodowców przed organami ZKWP. I tutaj dochodzimy do meritum – nie wiedziałam że postępowań dyscyplinarnych będzie tak wiele i tak wielu hodowców będzie potrzebowało moje pomocy prawnej kiedy wstępowałam do ZKWP. Statystki postępowań dyscyplinarnych nie są zadowalające jak również problemy, którymi sądy koleżeńskie czy też Rzecznicy Dyscyplinarni się zajmują.

Po tym krótkim wstępie przejdźmy jednak do omawiania samego postępowania dyscyplinarnego oraz jego zasad, o których wielu z was hodowcy nie wie i dowiadujecie się dopiero w momencie wszczęcia postępowania przeciwko wam 🙂 Postaram się nie zanudzić was przepisami Regulaminów, ale o niektórych wspomnieć muszę.

Rzecznik Dyscyplinarny oraz sądy koleżeńskie działają w oparciu o Regulamin Sądów Koleżeńskich ZKWP.

Etap I – skarga na członka ZKWP

Oddział macierzysty dla członka ZKWP wszczyna procedurę wyjaśniającą najczęściej w oparciu o skargę lub mając na uwadze obserwacje własne. Co zasmucające ja spotkałam się z większością skarg sporządzanych przez innych hodowców i to zazwyczaj z tej samej rasy ….. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego “worka” niektóre skargi są w pełni zasadne.

Dlaczego możemy złożyć skargę do Oddziału:

  • nieetyczne zachowanie hodowcy,
  • nieprzestrzeganie przez hodowcę Regulaminów i Statutu ZKWP,
  • złamanie warunków hodowlanych ZKWP,
  • niewłaściwie zachowanie w stosunku do innych członków ZKWP.

Etap II – rozpoznanie skargi

Jeśli do Oddziału trafia skarga to następnie zajmuje się nią Rzecznik Dyscyplinarny.

To dopiero Rzeczni podejmuje decyzję, czy sprawę przekazać do Sądu Koleżeńskiego czy też nadaje się ona do umorzenia.

Rzecznik Dyscyplinarny przeprowadza również postępowania wyjaśniające w sprawie. Wzywa wtedy też do złożenia wyjaśnień osobę której skarga dotyczy. W mojej ocenie Rzecznik Dyscyplinarny powinien również dokonać szerokiego rozpoznania w sprawie.

Etap III – przedstawienie zarzutów

Jeśli Rzecznik Dyscyplinarny uzna, że skarga zasługuje na uwzględnienie kieruję sprawę do Sądu Koleżeńskiego wraz z przedstawieniem zarzutów.

W zarzutach wskazana powinna być podstawa prawna oraz dokładnie określone artykuły których naruszenie jest zarzucane.

Etap IV – postępowanie przed Sądem Koleżeńskim

Po przedstawieniu zarzutów następuje etap postępowania przed sądem koleżeńskim. Na tym etapie można zgłaszać dowody, przesłuchiwania są świadkowie itp.

Jeśli sąd koleżeński uzna, że sprawa nadaje się do wyrokowania wydaje stosowne orzeczenie.

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego stroną postępowania przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie ZKWP – co ważne odwołanie wnosimy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia lub od dnia doręczenia orzeczenia.

ETAP V – postępowanie odwoławcze

Postępowanie ma charakter dwuinstancyjny, oznacza to że od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie ZKWP.

Pamiętajcie hodowcy, aby zawsze skrupulatnie przeczytać pouczenie na doręczanej wam decyzji! W pouczeniu dokładnie opisane są termin na złożenie odwołania lub zażalenia.

Na każdym etapie postępowania możecie korzystać z pomocy obrońcy lub jako pokrzywdzeni pełnomocnika.

O karach oraz rodzajach postanowień będzie kolejny wpis 🙂

Teraz wraz z psami wybieramy się w góry aby złapać chwilę wytchnienia od sezonu zawodów 🙂

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: