Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Dochodzenie roszczenia przed sądem – pozew czy zawezwanie do ugody

Agnieszka Łyp-Chmielewska26 lutego 2020Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis postanowiłam skierować zarówno do hodowców jak i do nabywców. W ostatnim czasie zarówno hodowcy jak i nabywcy stają przed dylematem skierowania sprawy na drogę sądową – w szczególności mam tutaj na myśli dochodzenie zapłaty. W mojej praktyce hodowcy najczęściej domagają się od innego hodowcy rozliczenia za krycie – zapłaty. O umowie krycia możesz poczytać więcej – Kilka słów o umowie krycia

Nabywca staje jednak przed dylematem wystąpienia na drogę sądową przeciwko hodowcy z tytułu rękojmi za wady sprzedaży. Chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do przeczytania jednego z wpisów na ten temat – Wymarzony pies ma wadę, czyli co dalej

Niezmiennie od podstawy prawnej, każda z tych osób zamierza dochodzić przed sądem swojego roszczenia.

Termin przedawnienia roszczenia

W prawie cywilnym nie jest tak iż możemy bez końca czekać z dochodzeniem roszczenia. Większość roszczeń o charakterze majątkowym (a takimi są roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej) ma charakter czasowy – możemy dochodzić ich w określonym czasie. Zgodnie z art. 118 k.c. roszczenie o charakterze majątkowym przedawnia się z upływem lat 6 a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalność gospodarczej lub roszczeń o charakterze okresowym 3 lata. Są to ogólne przepisy, które mogą zostać wyłączone przepisami szczególnymi.

Dla przykładu – zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia z zakresu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej przedawniają się z upływem lat 2

Hodowcy, podchodziłabym ostrożnie do terminu przedawnienia roszczenia z tytułu umowy krycia – z ostrożności stosowałabym okres 3 letni a nie 6 letni. Odsyłam do wpisu Drogi Hodowco nie przedsiębiorco

Upływ terminu przedawnienia

Jeśli w określonych przez przepisy prawach terminach nie będziemy dochodzić swoich roszczeń ulegną one przedawnieniu. Roszczenie przedawnione staje się tzw zobowiązaniem naturalnym – nie mamy możliwości ich skutecznego dochodzenia w sądzie. Po zmianie przepisów prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego Sąd z urzędu sprawdza czy dochodzone roszczenie nie jest przedawnione.

Stwór prawny, czyli przerwanie biegu terminu przedawnienia

Myślę, że każdy z moich czytelników spotkał się z pojęciem przerwanie biegu terminu przedawnienia 🙂 Jeśli nie to poniżej kilka słów wytłumaczenia. Okres przedawnienia biegnie od chwili wymagalności roszczenia – tj od dnia kiedy dana osoba miała zapłacić – tłumacząc kolokwialnie.

Co ważne bieg terminu przedawnienia przerywa wyłącznie czynność dokonana przed sądem. Biegu terminu przedawnienia dochodzenia roszczenia nie przerwa wezwanie do zapłaty czy też oświadczenie o obniżeniu ceny. 

I tutaj dopiero pojawia się problematyka złożenia pozwu lub zawezwania do ugody 😉

Czynności przed sądem

Strona dochodząca roszczenia ma możliwość złożenia pozwu lub wystąpić do sądu z zawezwaniem do próby ugodowej. Obie te czynności przerywają bieg terminu przedawnienia. Są to jednak czynności wywołujące różne skutki prawne.

Wszczęcie sprawy sądowej – złożenie pozwu

Złożenie pozwu wszczyna postępowanie sądowe. Dochodzenie roszczenia o charakterze pieniężnym jest postępowaniem procesowym. W postępowaniu tym występuje strona powodowa (wszczynająca proces) oraz strona pozwana. Pozew winien spełniać warunki formalne określone w kodeksie postępowania cywilnego. Do pozwu powód powinien dołączyć wszelkie dowody na potwierdzenie istnienia roszczenia oraz jego zasadności oraz wysokości. Od pozwu pobierana jest opłata sądowa zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych

 ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca proces zobowiązana jest do ponoszenia kosztów postępowania. W skład kosztów postępowania wchodzi – opłata od pozwu, koszty związane z powołaniem biegłego czy stawiennictwem świadka, koszty zastępstwa procesowego przez pełnomocnika profesjonalnego (adwokat, radca prawny-  stawki zastępstwa określone są w odrębnym rozporządzeniu). Tym samym w momencie gdy wygrywamy dochodzone roszczenie strona przeciwna, czyli pozwany zobowiązany jest do zwrotu kosztów jakie ponieśliśmy w związku z wytyczeniem sprawy.

Zawezwanie do próby ugodowej

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jeszcze jedną instytucję sądową przerywającą bieg terminu przedawnienia roszczenia – zawezwanie do próby ugodowej.

Zawezwanie do próby ugodowej nie wszczyna procesu cywilnego. Daje wyłącznie możliwość stroną do zawarcia ugody przed sądem. W tym trybie występuje Wzywający (strona składająca wniosek do sądu) oraz Zawezwany. Co ważne zawezwany nie ma obowiązku stawiennictwa na wyznaczonym posiedzeniu. Posiedzenie wyznaczone jest wyłącznie jedno. Jeśli na niem nie dojdzie do zawarcia pomiędzy stronami ugody sprawa zostaje zamknięta. Jeśli do ugody nie dojdzie strona Wzywająca ma możliwość złożenia pozwu do sądu.

Zawezwanie do ugody polecam wszystkim tym, którzy nie są pewni zasadności dochodzonego roszczenia lub nie mają kompletu dokumentacji.

Zawezwanie do ugody jest również znacznie tańszym rozwiązaniem – opłata sądowa stanowi 1/5 opłaty podstawowej (patrz powyżej). Do zawezwania nie ma również konieczności dołączania dokumentów, dowodów itp.

Jeśli Zawezwany nie stawi się na posiedzeniu Wzywający jeśli zdecyduje się na  złożenie pozwu może również domagać się zwrotu opłaty za postępowania związane z próbą ugodową.

Wiem, że wpis mało kynologiczny ale związany z naszymi problemami kynologicznymi 🙂

Chcesz poczytać o problemach kynologicznych zachęcam – Umowa współwłasności jako złoty środek dla hodowcy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: