Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Sąd właściwy miejscowo dla pozwania hodowcy z tytułu rękojmi

Agnieszka Łyp-Chmielewska14 stycznia 2019Komentarze (0)

Bardzo częstym pytaniem jaki zadają mi Klienci jest pytanie o właściwość Sądu wynikającą z roszczeni o wady fizyczne psa – czy to będzie sąd według ich miejsca zamieszkania jako hodowców czy też sąd według miejsca zamieszkania nabywcy, który często mieszka przecież setki kilometrów dalej. W większości przypadków sądowych jakie znam, to faktycznie nabywca wnosi pozew do sądu właściwego według swojego miejsca zamieszkania, powołując się na przepis kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że roszczenie pieniężne winno być spełnione w siedzibie wierzyciela. Ale czy na pewno?

I tutaj muszę się nieskromnie pochwalić małym sukcesem w jednej ze spraw 🙂 Stan faktyczny jest następujący:

Jedna z hodowli będących pod moją stałą opieką otrzymała pozew sądowy. Nabywca dochodzący roszczenia z rękojmi za wady sprzedaży skierował pozew według miejsca swojego zamieszkania do Sądu Rejonowego w miejscowości X, oddalonego od hodowcy o ponad 300 km. Nabywca w pozwie wskazał, że właściwość miejscowa Sądu w miejscowości X uzasadniona jest faktem, że dochodzi on roszczenia pieniężnego z umowy sprzedaży i powinno być ono spełnione według miejsca zamieszkania.

W postępowaniu został wydany nakaz zapłaty. Oczywiście wraz z hodowcą ustaliliśmy, że wnosimy od niego sprzeciw, ponieważ w naszej ocenie zbyty pies nie ma opisywanych wad. W sprzeciwie podniosłam zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu w miejscowości X. Poniżej krótka treść sprzeciwu jaki złożyłam do Sądu:

“Strona powodowa (czyli nabywca) uzasadnia właściwość miejscową tut. Sądu w oparciu o art. 34 k.p.c. Można mięć wątpliwości, czy umowa jaką zawarły strony ma wyłącznie charakter umowy o charakterze zobowiązania pieniężnego, ponieważ po stronie mojej mocodawczyni zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy sprzedaży, leżał obowiązek wydania szczeniaka, a więc świadczenie o charakterze niepieniężny. (tutaj w sprzeciwie przytoczonych jest kilka orzeczeń sądów popierających ww. tezę). Miejscem wykonania umowy było więc miejsce wydania szczeniaka. Dlatego też Sądem właściwym do rozpoznania sprawy winien być Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania pozwanej.”

Takiej też treści złożyliśmy sprzeciw do Sądu. Szczerze powiem, że wątpiłam w skuteczność zarzutu niewłaściwości miejscowej, ale ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu Sąd w miejscowości X przychylił się do naszego stanowiska i wydał postanowienie, w którym przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu według miejsca zamieszkania hodowcy 🙂

Sąd Rejonowy w miejscowości X stwierdził, że sądem właściwym dla dochodzenia roszczenia wynikającego z rękojmi za wady sprzedaży jest Sąd miejsca wykonania umowy i w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy wynikające z właściwości przemiennej.

Poniżej treść postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem.

         Sąd właściwy miejscowo dla pozwania hodowcy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: