Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Zasady prawne pochówku psa lub kota

Agnieszka Łyp-Chmielewska09 listopada 2023Komentarze (0)

W tym tygodniu dostałam zapytanie czy dopuszczalne jest „wypchanie” psa lub kota po śmierci czyli poddanie go taksydermii.

Uznałam, że o temat bardzo ciekawy z perspektywy prawa.

Zasady prawne pochówku psa lub kota

Zwłoki psa lub kota

Nim przejdziemy do kwestii pochówku zastanowić należy się nad statusem prawnym zwłok psa lub kota.

Na bazie aktualnych regulacji prawnych – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – zwłoki zwierzęcia domowego a więc psa lub kota traktowane są jako odpad kategorii 1 (co wprost wynika z art. ww. rozporządzenia).

W związku z faktem, że prawo traktuje zwłoki zwierzęcia domowego, a więc i psa i kota jako odpad kategorii 1 to również określa stosowane zasady postępowania.

Aspekty prawne pochówku psa lub kota

W związku z tym, że zwłoki psa lub kota traktowane są jako odpad kategorii 1 nie jest możliwe ich zakopanie np. w ogrodzie.

Przywołane rozporządzenie wskazuje jak należy postępować ze zwłokami psa i kota.

Zgodnie z art. 12 ww. rozporządzenia unijnego ze zwłokami psa lub kota należy postąpić w jedne z przedstawionych sposobów a to:

 • spalenie bezpośrednie lub pośrednie
 • współspalanie
 • przetworzenie w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zatwierdzonym zakładzie, trwałe oznaczenie materiału wynikowego i grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów
 • w przypadku zwierząt domowych (psy i koty) – jest usuwany w drodze grzebania na zatwierdzonym składowisku odpadów.

W związku z powyższym obowiązek utylizacji zwłok psa lub kota jest wymogiem prawnym!

Możliwości opiekuna psa lub kota w przypadku pochówku

Każdy opiekun powinien być przygotowany na odejście swojego pupila.

Aktualnie rynek oferuje wiele możliwości pochówku zgodnych z przepisami prawa – istnieją cmentarze dla zwierząt, istnieją stosowne firmy dokonujące pochówku i kremacji zwierzęcia, istnieje możliwość nawet stworzenia diamenciku z prochów.

Większość również zakładów leczniczych dla zwierząt współpracuje z zakładami zajmującymi się właśnie pochówkiem zwierząt – stąd opiekun ma prawo wyboru.

Jeśli opiekun nie jest zainteresowany pochówkiem zwierzęcia wtedy zakład leczniczy dla zwierząt u którego znajdują się zwłoki ma obowiązek przekazania ich do zakładu utylizacji.

Podobnie w każdej gminie winien istnieć zakład, który przyjmuje zwłoki zwierząt domowych do utylizacji.

Dla ciekawskich tematu odsyłam do fajnego artykułu jednego z Inspektoratów Weterynaryjnych.

Kara za zakopanie zwłok psa lub kota w ogrodzie, lesie, itp.

Pamiętać należy, że zakopanie zwłok psa lub kota (nawet w swoim ogrodzie) skutkować może nałożeniem mandatu za wykroczenie z art. 162  kodeksu wykroczeń, który brzmi:

1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.

2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.

4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Według aktualnego taryfikatora określona grzywna może wynosić do 5 000 zł.

Zasady prawne pochówku psa lub kota Podsumowanie

Analizując aktualny stan prawny wskazać należy, że skoro zwłoki psa są kategorią 1 odpadów to należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną a to poddać je spaleniu, utylizacji ewentualnie zagrzebaniu na odpowiednich cmentarzyskach. Przepisy prawa nie przewidują innej możliwości postąpienia ze zwłokami zwierząt domowych.

W związku z tym uważam, że nie ma możliwości np. wypchania psa.

Nie można też pomijać treści art. 22 ustawy o ochronie zwierząt, który wskazuje na konieczność posiadania odpowiednich pozwoleń na premedytację zwłok zwierząt dziko żyjących – nie zostały pod ten przepis określone żadne zwierzęta domowe.

W zakresie tematyki zgonu zwierzęcia warto również przeczytać Mój pies nagle odszedł – pierwsze kroki prawne.

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zasady prawne pochówku psa

Zasady prawne pochówku psa

Zasady prawne pochówku psa

Zasady prawne pochówku psa

Zdjęcie autorstwa Birmingham Museums Trust pochodzi z Unsplash 

***

Śmierć psa a uprawnienia nabywcy

Nie wiem czy wiecie, ale bardzo lubię statystyki. Prowadzę je praktycznie w każdej dziedzinie swojego życia, nie tylko zawodowego.

Wiem, że może się to wydawać dziwne, szczególnie że jestem humanistką, ale od dziecka lubię je prowadzić. Pozwala mi to w pracy również wyłapać najczęściej zgłaszane problemy przez moich klientów [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: