Umowa kupna sprzedaży psa

ABC UMOWY SPRZEDAŻY PSA cz. 1

Spędzając dziś czas w Sądzie przed rozprawą, czytałam statystki bloga, które pokazują mi co Was najbardziej interesuje i stwierdziłam, że rozpocznę cykl pt. ABC UMOWY SPRZEDAŻY 🙂

O najważniejszych elementach umowy sprzedaży możesz poczytać tutaj.

Jak również o formie umowy sprzedaży.

Jeśli chciałbyś posiadać umowę sprzedaży z mojej Kancelarii odwiedź zakładkę Sklep.

Skoro już wiesz, że umowa powinna być w formie pisemnej oraz co powinna zawierać, aby była umową sprzedaży pora zastanowić się nad jej postanowieniami.

I. OKREŚLENIE STRON UMOWY

Każda umowa powinna określać strony, czyli kto ją zawiera.

W umowie sprzedaży psa/szczeniaka mogą występować następujące strony:

 1. hodowca-sprzedawca
 2. hodowca-nabywca
 3. nabywca.

Ciekawi was dlaczego wprowadzam takie rozróżnienie? A to dlatego, że postanowienia umowy sprzedaży różne są w przypadku sprzedaży między hodowcami, a sprzedaży pomiędzy hodowcą a konsumentem. O tym w innym wpisie.

Jak prawidłowo oznaczyć strony umowy?

Oznaczenie strony umowy jest bardzo istotne z punktu prawnego jak również ochrony Waszych praw i interesów.

Każda ze stron powinna podać dane, które umożliwiają jej identyfikacje. Ja zawsze zalecam, aby określenie stron było bardzo szerokie i dokładne. 

Przykładowe oznaczenie sprzedającego:

……………………(imię i nazwisko), zam. przy ul……………………….., PESEL …………….., prowadzącego hodowlę psów rasowych pod przydomkiem …………………. zrzeszoną w …………………. (jeśli ZKWP to zawsze należy podać dany Oddział) pod numerem ………, zwanego dalej sprzedawcą/hodowcą

Przykładowe oznaczenie nabywcy:

………………………….(imię i nazwisko), zam. przy ul………………………., PESEL …………………, prowadzącego hodowlę psów rasowych pod przydomkiem ………………….. zrzeszoną w  …………………. (jeśli ZKWP to należy podać Oddział) pod numerem ………………….., zwanego dalej kupującym

albo

………………….(imię i nazwisko), zam. przy ul………………………., PESEL …………………, zwanego dalej kupującym

albo

………………..(imię i nazwisko), zam. przy ul……………….., PESEL ……………., legitymującego się numerem dowodu osobistego ………………………. wydanego przez ……………….., zwanym dalej kupującym.

Pozyskanie w umowie sprzedaży numeru PESEL nabywcy umożliwi ustalenie jego miejsca zamieszkania za pośrednictwem organów administracyjnych w sytuacji, gdy adres podany w umowie będzie już nieaktualny.

II. PRZEDMIOT UMOWY

Jak określiliśmy już strony umowy, to czas określić przedmiot umowy – czyli naszego psa/szczeniaka.

Wskazanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w pierwszym paragrafie czy też punkcie w umowie – w zależności jak te jednostki tekstu zostaną nazwane.

Określenie przedmiotu sprzedaży powinno być bardzo szczegółowe, do czego zobowiązuje hodowcę kodeks cywilny w art. 564 oraz 564 ze znaczkiem 1, w których wyraźnie wskazano, że na sprzedawcy spoczywa obowiązek dokładnego określenia przedmiotu sprzedaży.

Właśnie dla wyeliminowania w przyszłości wątpliwości, jakie informacje zostały podane a jakie nie (prawnicze określenie – dla celów dowodowych) polecam, aby bardzo dokładnie określić przedmiot sprzedaży – psa 🙂

Przykładowo:

„Przedmiotem umowy jest suka/pies rasy…………………..……..….., urodzony w dniu……………….……….., matka……………………………., ojciec………………….., identyfikujący się numerem CZIP …………………………………, o imieniu ………………………………..…,”

Do opisu psa można również dodać numer CHIP matki i ojca, tak aby nabywca mógł sprawdzić jego pochodzenie.

W zależności od układu umowy sprzedaży, w tym paragrafie opisać można stan zdrowia psa w chwili sprzedaży, informacje o jego osiągnięciach, uprawnieniach itp., szczepieniach, dokumentach jakie posiada.

W mojej ocenie ważne jest, aby w części opisującej przedmiot umowy, czyli naszego psa, pojawiło się oświadczenie hodowcy, czy pies ten pochodzi z jego hodowli czy został nabyty, a jeśli tak to skąd.

Przykładowo:

„Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy – pies – pochodzi z jego hodowli zarejestrowanej w ZKwP pod przydomkiem……………………, jest po przeglądzie miotu (protokół obioru miotu do wglądu u sprzedającego), został odrobaczony oraz stosownie do wieku odpowiednio zaszczepiony – potwierdzenie w Książeczce Zdrowia”.

albo

„Sprzedawca oświadcza, że nabył przedmiotowego psa pochodzącego z hodowli ……………. (nazwa), zrzeszonej w ………………………. od ………………………..(dane osoby od której nabyto psa) na podstawie umowy ……………….. (sprzedaży, darowizny, zamiany, warunku hodowlanego) z dnia ………………… Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią ww. umowy.”

albo

„Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy – pies określony w paragrafie poprzednim – pochodzi z jego hodowli o przydomku ………………, jak również oświadcza, że w jego posiadaniu jest ojciec oraz matka psa, którym przeprowadzono następujące badania …………………….. (wymienić jakie badania, na jakie choroby, certyfikaty). Nabywca oświadcza, że zapoznał się z wynikami badań rodziców psa.”

W paragrafie tym powinno znaleźć się również oświadczenie hodowcy, że pies jest wolny od wad prawnych, że nie stanowi on własności innych osób, że nie jest on przedmiotem postępowania sądowego ani egzekucyjnego (tak tak drodzy Hodowcy, pies może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego – pewnie temu zagadnieniu również poświęcę jakiś wpis)

Sposobów określenia przedmiotu umowy jest wiele, wszystko zależy do osoby tworzącej umowę 🙂

Oczywiście, umowa sprzedaży psa  zawiera wiele więcej postanowień niż te przedstawione powyżej, ale jeśli masz pytania w tym zakresie, zapraszam Cię do kontaktu ze mną 🙂

Następny wpis pt. ABC UMOWY SPRZEDAŻY cz. 2 będzie o cenie psa oraz o momencie przejścia prawa własności 🙂

Jeśli już teraz chcesz poczytać kilka ciekawostek o cenie sprzedaży polecam wpis o warunku hodowlanym.

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zdjęcie Gabrielle Henderson pochodzi z Unsplash

***

Zasady prawne pochówku psa lub kota

W tym tygodniu dostałam zapytanie czy dopuszczalne jest „wypchanie” psa lub kota po śmierci czyli poddanie go taksydermii.

Uznałam, że o temat bardzo ciekawy z perspektywy prawa [Czytaj dalej…]

***

Dołączcie do nas na TikToku🙂

@psiparagraf

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Scroll to Top