Czy hodowca pokrywa koszty leczenia szczeniaka

Czy hodowca pokrywa koszty leczenia wadliwego szczeniaka czyli kilka słów o odpowiedzialności hodowcy za wady sprzedanego szczenięcia

Mam nadzieję, że pamiętacie, że od stycznia 2023 roku weszły zmiany w przepisach związanych z zasadami odpowiedzialności hodowcy za wady sprzedanego szczeniaka w przypadku sprzedaży konsumentowi?

Jeśli nie, to możecie poczytać o tym we wpisie Czy będzie się opłacało prowadzenie hodowli psów rasowych od stycznia 2023 r. czyli kilka słów o zmianach w odpowiedzialności hodowcy za sprzedane szczenięta

Jako, że zmiany przepisów już obowiązują w artykułach będziemy od teraz zmuszeni omawiać dwa stany prawne – jeden stan prawny to ten do 31 grudnia 2022 r. a drugi od 1 stycznia 2023 r.

Przypomnę wam, że nowe przepisy mają zastosowanie tylko i wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych po 1 stycznia 2023 r. (jeśli potrzebujesz umowy dla swojej hodowli zapoznaj się z naszą ofertą Sklep ).

Ale do brzegu, bo dziś piątek 🙂

Sprzedany szczeniak ma wadę – czy hodowca pokrywa koszty leczenia szczeniaka?

Częstym pytaniem z jakim się spotkam od moich klientów jest pytanie o możliwość dochodzenia kosztów leczenia psa/szczeniaka od hodowcy w przypadku wystąpienia wady.

Oczywiście w pierwszej kolejności konieczne jest wykazanie, że hodowca ponosi odpowiedzialność za wadę, a więc, że można mu przypisać odpowiedzialność bądź to z tytułu rękojmi (do 31.12.2022 r.), bądź niezgodności towaru z umową (od 1.01.2023 r.)., wtedy możliwe jest również dochodzenie nakładów poczynionych na „przedmiot umowy” czyli naszego psa.

Czy hodowca pokrywa koszty leczenia szczeniaka

Zasady dochodzenia kosztów leczenia

Po spełnieniu podstawowego warunku jakim jest przypisanie odpowiedzialności hodowcy możemy przejść do następnego kroku, czyli dochodzenia od hodowcy jako sprzedającego kosztów związanych z istnieniem wady.

Podstawą prawną umożliwiającą dochodzenie kosztów leczenia jest art. 566 kodeksu cywilnego (w mojej ocenie zarówno w stanie prawnym do 31.12.2022 r. jak i w nowym stanie prawnym – ponieważ jest to roszczenie o charakterze odszkodowawczym).

Przepis ten wprost nam wskazuje:

Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że dochodzenie kosztów leczenia psa w związku z wadą jest uzasadnione jako tzw. nakłady konieczne.

Pamiętajmy, że tutaj jeszcze zastosowanie znajduje ustawa o ochronie zwierząt w oparciu o którą człowiek winny jest poszanowanie zwierzęciu a w tym i uchronienie go od cierpienia – czyli leczenie weterynaryjne.

Jakich kosztów można dochodzić od hodowcy

Czytając przywołany przepis rozróżnić należy dwie sytuacje – okoliczność czy nabywca odstępuje od umowy od okoliczności czy nabywca żąda obniżenia ceny.

Wiadomym jest, że w przypadku gdy obniżamy cenę nie będziemy dochodzić kosztów dojazdu po psa – jest to pozbawione sensu. Jednak roszczenie to jest już w pełni zasadne przy odstąpieniu od umowy.

Skupmy się jednak na kosztach leczenia.

Koszty te powinny być ściśle związane z wadą – z doświadczenia procesowego wiem, że konieczne jest ich połączenie z konkretnym leczeniem. Stąd najmniej wiarygodnym dowodem są dowody z paragonów fiskalnych czy też przelewów z konta bankowego.

Zdziwilibyście się ale sądy bardzo skrupulatnie przeliczają koszty jakich dochodzi się w pozwie.

Dla przykładu – szczepienie na wściekliznę nie jest kosztem związanym z wadą. Podobnie jak odrobaczenie psa lub rutynowa kontrola weterynaryjna.

Z doświadczenia procesowego mogę wam wskazać, że nabywcy często dochodzą kosztów w ogóle nie związanych z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi – dla przykładu np. zwrot ceny za smycz czy legowisko w przypadku obniżenia ceny za psa 🙂

Podsumowanie – czy hodowca pokrywa koszty leczenia szczeniaka?

Reasumując – nabywcy w pełni przysługuje prawo dochodzenia kosztów (nakładów) związanych z istnieniem wady. Koszty te również nie podlegają żadnemu miarkowaniu i np. mogą sięgać kwot 10 000 zł i wyżej.

Poczytaj więcej o odpowiedzialności hodowcy za wady w innych wpisach np. Czy hodowca odpowiada za wszystko? Kilka słów o rękojmi w wersji 2.0.

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zdjęcie hannah grace pochodzi z Unsplash

***

Nowe wytyczne dotyczące wjazdu zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE – obowiązują od 27 marca 2023

Zmianie uległy zasady wjazdu na teren UE zwierząt towarzyszących w liczbie nieprzekraczającej 5 w celach niehandlowych.

Jak wynika z ogłoszenia GIW – przywracamy dawne zasady związane z wjazdem na teren UE psów i kotów z Ukrainy – z tym wyjątkiem, że jest uproszczenie procedury w ten sposób, że polskie organy nie będą wymagały 90 dniowego okresu od chwili pobrania krwi do miareczkowania jeśli w świadectwie zdrowia wynik jest zadawalający [Czytaj dalej…]

***

Dołączcie do nas na TikToku🙂

@psiparagraf

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
    Scroll to Top