Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Pełnomocnictwo dla hodowli – czy to dobry pomysł?

Agnieszka Łyp-Chmielewska02 marca 2022Komentarze (0)

Ten wpis miał powstać zaraz po lajfie z r. pr. Katarzyną Przyborowską o tematyce prowadzenia hodowli jako działu specjalnego produkcji rolnej a świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Bezpłatny lajf z ekspertem – hodowla psów a świadczenia z ZUS).

Uważam, że warto jest zastanowić się nad prawnym zabezpieczeniem swojej hodowli. Zarówno jeśli jest ona prowadzona jako dział specjalny produkcji rolnej oraz jeśli jest prowadzona jako działalność gospodarcza. Nie wiem czy ktoś z was zastanawiał się nad tym faktem szerzej – pewnie nie 🙂

Czynności prawne hodowcy

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Do mienionego czwartku myśleliśmy, że najgorsze co nas może spotkać to pandemia COVID-19, jednak życie zweryfikowało to przekonanie.

Wielu hodowców nie zastanawia się nad faktem, że prowadząc hodowlę psów rasowych podejmuje wiele działań prawnych oraz faktycznych. Uważam, że dla każdego jasne jest, że dokonanie sprzedaży szczeniąt czy też podpisanie/zawarcie umowy rezerwacyjnej jest czynnością prawną – którą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dokonujemy osobiście.

Przepisy prawa wskazują przesłanki ważności czynności prawnej (np. zawarcia umowy sprzedaży). Jedną z tych przesłanek jest dokonanie tej czynności przez osobę uprawnioną – zazwyczaj dokonujemy tego osobiście – czyli dla jasności to hodowca podpisuje umowę sprzedaży, umowę krycia czy kartę krycia. Wtedy też taka czynność jest ważna jako dokonana przez podmiot uprawniony.

Co jednak gdy nie możemy podjąć czynności osobiście?

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie stosownego pełnomocnictwa pisemnego innej osobie – np. małżonkowi, znajomemu, rodzinie.

Pełnomocnictwo dla hodowli

Jeśli nie możemy dokonać osobiście określonej czynności prawnej zgodnie z przepisami prawa możemy udzielić określonej osobie stosownego pełnomocnictwa, czyli upoważnić ją do dokonania tejże czynności w naszym imieniu.

Możemy sobie wyobrazić, że ulegamy wypadkowi lub też poważnie zachorujemy i nie mamy możliwości samodzielnie zawrzeć np. umowy sprzedaży. Podobna sytuacje jest w momencie gdy pracując na umowę o pracę przebywamy na l4 – oznacza to, że nie możemy świadczyć pracy a tym samym podejmować działań w swojej hodowli – szeroko o tym rozmawiałyśmy z Kasią na ww. lajfie 🙂

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa określonej osobie, która w razie gdy my nie możemy osobiście dokonać określonej czynności zrobi to za nas.

Zapytacie no okej, ale jak w ogóle zabrać się do tematu.

To teraz trochę nudnego wykładu z prawa 🙂 

Kodeks cywilny przewiduje możliwość dokonania czynności prawnej przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 98 kodeksu cywilnego wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne oraz pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne dotyczy czynności zwykłego zarządu – w przypadku hodowli uznać można, że będą to umowy sprzedaży. Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest do dokonania jednej określonej czynności prawnej np. do zawarcia konkretnej umowy kryci czy rodzajowo – umów krycia.

Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważność (art. 99 kodeku cywilnego). Ogólnie przyjmujemy, że pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną – tak aby pełnomocnik mógł okazać dokument pełnomocnictwa stronie z którą dokonuje czynności prawnej.

Pełnomocnictwo może być udzielone bezterminowo lub z określonym terminem. Podobnie osoba udzielająca takiego pełnomocnictwa może odwołać je w każdym czasie.

Forma prawna prowadzenia hodowli psów rasowych a pełnomocnictwo

W naszej sytuacji prawa kynologicznego wyróżnić musimy dwie różne sytuacje w zależności od formy prowadzenia hodowli Formy prawne prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce

Jeśli hodowlę prowadzimy jako dział specjalny produkcji rolnej to udzielamy takiego pełnomocnictwa wyłącznie jako osoba fizyczna ze wskazaniem, że dotyczy ono prowadzonej hodowli psów rasowych. Oczywiście możemy wskazać zakres pełnomocnictwa ale nie musimy tego robić. Pamiętajcie – nie udzielamy pełnomocnictwa jako hodowla a jako osoba fizyczna, która prowadzi hodowlę! Takie pełnomocnictwo nie podlega nigdzie zgłoszeniu. Dlatego dokument pełnomocnictwa powinien posiadać zarówno hodowca jak i pełnomocnik.

W przypadku prowadzenia hodowli jako działalności gospodarczej najlepszym rozwiązaniem (które nie będzie budziło żadnych wątpliwości) jest wpisanie pełnomocnika do CEIDG.

Kto może być naszym pełnomocnikiem

Kodeks cywilny nie wprowadza żadnych ograniczeń co do osoby pełnomocnik.

Pełnomocnik powinien:

 • być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności pranych m.in. najlepiej jakby był osobą pełnoletnią,
 • nie musi być to nasza rodzina, może to być koleżanka, kolega,
 • mieć świadomość bycia pełnomocnikiem,
 • znać zakres swojego umocowania,
 • móc wykazać swoje umocowanie do działania w imieniu inne osoby.

Musicie pamiętać, że do dokonania czynności typu umowa sprzedaży psa nie ma ograniczeń co do kręgu osób będących pełnomocnikami.

Krąg osób uprawnionych do bycia pełnomocnikami określony jest natomiast przepisami kodeksu postępowania cywilnego – czyli odnosi się do udzielania pełnomocnictwa w celu dochodzenia waszych praw przed sądem – np. wniesienie pozwu – „pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.”

Treść pełnomocnictwa

Dla wytrwałych, którzy przeczytali cały wpis poniżej zamieszczam podstawowy wzór pełnomocnictwa dla hodowców prowadzących dział specjalny produkcji rolnej.

Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznie, jednak jeśli chcecie możecie udzielić pełnomocnictwa notarialnego lub pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza – to już wasz wybór 🙂

 

…………………………………. (data i miejscowość)

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Ja, niżej podpisany ………………………., legitymujący się numerem dowodem osobistym numer ………………………… wydanym przez …………………., PESEL: …………………………….., zam. przy ul. ……………………………………. prowadzącym hodowlę psów rasowych pod przydomkiem hodowlanym …………………………. zrzeszoną w ……………………….(nazwa stowarzyszenia) w formie działu specjalnego produkcji rolnej, udzielam pełnomocnictwa ogólnego do dokonywania wszelkich czynności prawnych w ramach prowadzonej przeze mnie hodowli psów rasowych, w szczególności zawierania umów sprzedaży, negocjacji z klientami, zawierania umów krycia, działania w moim imieniu przed władzami ww. stowarzyszenia do którego przynależę, Pani/Panu …………………………….. legitymującemu się dowodem osobistym ……………… wydanym przez ………………………, PESEL:………………………………., zam. przy ul ……………………….

Pełnomocnictwo udzielone jest aż do odwołania.

……………………………… (czytelny podpis)

 

Oświadczenie osoby przyjmującej pełnomocnictwo:

Ja, niżej podpisany ……………………………………. legitymujący się numerem dowodem osobistym numer ………………………… wydanym przez …………………., PESEL: …………………………….., zam. przy ul. ……………………………………. oświadczam, że przyjmuje pełnomocnictwo ogólne w dniu ………………..

……………………………. (czytelny podpis)

 

I byłoby na tyle! 🙂

*******

Już 5 maraca możecie spotkać się ze mną na szkoleniu z zasad obowiązujących w rękojmi – szczegóły Szkolenie online z odpowiedzialności za wady sprzedanego psa już 5 marca godz. 16-20 

A na bieżąco w zakładce Szkolenia

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: